Ingenieure VBI für Bau- und Tragswerksplanung im Hoch-, Tief- und Brückenbau, Grundbau, Vermessungen, Bauleitung
   Witajće   Předewzaće   Słužby   Kontakt   Impresum
/ Słužby  

Słužby

Wuspěšna realizacija twara je nadawk z mnohimi worštami, kiž žada sej wulke ressourcy. Wosobinske přeća nastupajo wuhotowanje, wužiwanje, termin a tež kóšty maja so z prawniskimi, techniskimi a statiskimi žadanjemi a datymi wobstejnosćemi zwjazać - njewotwisnje wot wulkosće a družiny projekta kaž tež wot twarskich planow, kotrež maja so přewjesć. W sćěhowacych wobłukach poskićamy kompetentne poradźowanje, planowanje a nawod twara:

Wysokotwar LPH 1 - 9

 • bydlenske domy (jedno- a wjaceswójbne)
 • překupske domy, wobchody, banki
 • twarjenja strowotnistwa
 • zarjadnišća za zhromadne wužiwanje
 • porjedźenje objektow pod pomnikoškitom
 • saněrowanje a rekonstrukcija
 • industrielne produkowanišća a składy
 • ratarske twarjenja

Planowanje statiki

 • statiske dokłady we wysoko-, hłuboko- a mostotwarje
 • planowanje wuwjedźenja w masiwotwarje
 • planowanje železnych wobtwjerdźenjow

Twarska fyzika

 • ćopłoto-, zwuko-, wohnjoškit

Zelenišća/twary pod hołym njebjom

 • sportnišća
 • płoniny a zahrody wokoło priwatnych a zjawnych twarjenjow

Inženjerske twarjenja

 • mosty a zepěrne murje
 • přepušćace připrawy a wobtwjerdźenje brjoha
 • składowanje za wodu škódnych židčiznow

Měrjenja

 • wuměrjenje dotalneho stawa
 • zhotowjenje městnostnych a wysokostnych planow
 • wottykanje ležownosće za twarske dźěła