Ingenieure VBI für Bau- und Tragswerksplanung im Hoch-, Tief- und Brückenbau, Grundbau, Vermessungen, Bauleitung
   Witajće   Předewzaće   Słužby   Kontakt   Impresum
/ Witajće  

Wutrobnje witajće!

Inženjerski běrow za twarstwo STATNIK + SCHMIDT je wukonite serbske předewzaće, kiž poradźowanja, planowanja a nawod twarskich dźěłow poskića. Z lěta 1996 zwoprawdźimy wuspěšne projekty we wobłukach wysokotwar (LPH 1 - 9), planowanje statiki, twarska fyzika, připrawy za wobchad, zelenišća, inženjerske twarjenja a měrjenja.

Nawjazajće kontakt z nami! Zawěsće so to wupłaći.

STATNIK
Inženjerski běrow za twarstwo
Hózkowska dróha 9
02997 Kulow

telefon: 035725 72052
telefaks: 035725 72053

e-mail: info[at]ib-statnik.de
internet: http://www.ib-statnik.de